#หัวหน้าทีมพัฒนาเกษตรนครสวรรค์ ห่วงใยประชาชนลงพื้นที่พบปะผู้นำรับฟังปัญหา นำมาแก้ไข#

0
3

#หัวหน้าทีมพัฒนาเกษตรนครสวรรค์ ห่วงใยประชาชนลงพื้นที่พบปะผู้นำรับฟังปัญหา นำมาแก้ไข#

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 นายเศรณี อนิลบล ประสาน ร่วมบูรณาการกับโครงการชลประทานนครสวรรค์ และผู้นำ ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาคลองส่งน้ำรั่วซึม ในหมู่ที่ 7 และโครงการจัดหาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มเติมเนื่องจากเกษตรกร มีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ,5 และ 8 พร้อมทั้งตรวจสอบรอยรั่วของท่อส่งน้ำ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลโกรกพระ เพื่อจัดทำคำของบประมาณ สนับสนุน ครับ