#ลูกศิษย์ครูเฉลิมสร้างชื่อ สอบติดโรงเรียนนครสวรรค์เพียบ#

0
42

#ลูกศิษย์ครูเฉลิมสร้างชื่อ สอบติดโรงเรียนนครสวรรค์เพียบ#
เมื่อเวลา 16:00 น วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 นายเฉลิม รอดหลง. ติวเตอร์วิชาวิทยาศาสตร์และข้าราชการบำนาญ อดีตหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนนครสวรรค์เปิดเผยว่า ตนเองใช้เวลาว่าง เปิดสอนเพิ่มเติมให้นักเรียนที่สนใจ ในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลปรากฏว่าลูกศิษย์สามารถสอบติดเข้าศึกษาต่อชั้นม. 1 โรงเรียนนครสวรรค์ได้หลายคน ได้แก่ เด็กชายณภัสสร์. ภัสสร เด็กชายเมธาสิทธิ์ คงโตเด็กหญิงธนิสร. มณีสุขเกษม เด็กชายธัญพิสิทธิ์ บางเหลือง เด็กหญิงพิรดา. ประทุมรัตน์วัฒนา เด็กชายภควัต นิลวิจิตร เด็กชายกิตติภพ. เตชะรัตนมงคล
เด็กหญิงจิตชญา. ชื่นสมบัติเด็กชายบุณยกร. คณานุทรัพย์กุลเด็กชายภาคิน. เนตรสว่าง. เด็กหญิงธัญพิชชา. ชาติพันจัน. เด็กชายวีรวิศิทธิ์ ศรศิริวัฒน์ เด็กหญิงสรปภา. พงษ์สาลี และเด็กชายกษิดิศ. กองแก้ว โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได้แก่ เด็กชายศุภกรณ์ บุญส่ง
สำหรับนักเรียนที่สอบได้โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกชั้น ม. 1 โรงเรียนนครสวรรค์ ได้แก่ เด็กหญิงพัชราภรณ์. เขตวิทย์ เด็กหญิงพิมพ์มาดา. มงคลชัยอรัญญา และเด็กหญิงชนิภรณ์ จันทร์ผ่อง และนักเรียนที่สอบเข้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลก ได้แก่ เด็กชายภาคิน เนตรสว่าง และเด็กหญิงพัชราภรณ์ เขตวิทย์
ทั้งนี้ ครูเฉลิม รอดหลง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานมาเรียน จนประสบความสำเร็จ จำนวน 20 คนและขอให้มุ่งมั่น ขยัน อดทน ตั้งใจ ในการที่จะศึกษาต่อให้มีความรู้เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ออกมาในเกณฑ์ดีและสามารถสอบเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป