###ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานมอบรางวัล แม่-พ่อ-ลูก-อาสาสมัครและสตรีดีเด่น###

0
3

###ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานมอบรางวัล แม่-พ่อ-ลูก-อาสาสมัครและสตรีดีเด่น###
เมื่อเวลา 10:00 น วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ณ. ภัตตาคารเล่งหงษ์ ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง. จังหวัดนครสวรรค์ นาย ชยันต์. ศิริมาศ. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ แม่เด่นแห่งชาติ สตรีไทยดีเด่น ลูกกตัญญูกตเวที อาสาสมัครดีเด่น พ่อตัวอย่างแห่งชาติ
และผู้ที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2563, 2564 และ 2565 ซึ่งจัดโดย สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดนครสวรรค์
สำหรับบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์ สตรีดีเด่น ลูกกตัญญูกตเวที. อาสาสมัครดีเด่นและพ่อตัวอย่างแห่งชาติได้ผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการอันทรงเกียรติได้ทำการคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่สมควรที่จะได้ รับรางวัลซึ่งเป็นบุคคลที่เสียสละ บุคคลจิตอาสา ทำงานเพื่อส่วนรวมและสังคม. ตลอดจนประเทศชาติ จนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว
สำหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายกและคณะกรรมการบริหารสโมสร ไลออนส์จังหวัดนครสวรรค์สโมสรโรตารี่จังหวัดนครสวรรค์สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์. ชมรมจิตอาสาต่างๆพร้อมทั้งครอบครัวของผู้ที่ได้รับรางวัล
สำหรับผู้ที่รับรางวัลในช่วงตั้งแต่ปี 2563-2565 จำนวน 50 คน. ยกตัวอย่าง อาทิเช่น นางกนกวรรณ ทับทอง นางวรรณดี. ชาวเวียง. นางสุดารัตน์. ศิวะสิริการุณย์. ดร.จักกฤช สิงห์ธนสาร เป็นต้น