#นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รอง นายกอบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาเทควันโด #

0
65

#นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์
รอง นายกอบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาเทควันโด #
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 จังหวัดนครสวรรค์ได้มีพิธีมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาเทควันโด โดยมี
นาย วุฒิยง อ่อนสอาด
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน เทควันโด นครสวรรค์เกมส์
ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
นายพงษ์เทพ เจริญไทย
ผอ.ร.ร.ชุมแสงชนูทิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
นางเกศรา อ่อนสอาด
ผู้ตัดสินกีฬาเทควันโด โอลิมปิกเกมส์ 2004
ร่วมมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬา
เทควันโด
เหรียญทอง เงิน ทองแดง พร้อมทั้งขอเชิญชวน เที่ยวบึงบอระเพ็ด เที่ยวได้ตลิดปี ทั้งในช่วงที่มีกีฬา”นครสวรรค์เกมส์ “ และเทศกาล ต่างๆ นครสวรรค์มีของดี เช่น อาหาร สถาน ที่ท่องเที่ยว พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยทาง ททท.สนง.นครสวรรค ์-พิจิตรจัดรถบริการให้กับนักกีฬาทุกจังหวัด ลงทะเบียนทางออนไลน์