#นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล เบอร์ 1ชนะขาดลอยได้นั่งนายกฯด้วยคะแนน80 ส่วนเบอร์ 2 นายจรัญ รุ่งมณี ได้ 12 คะแนน#

0
57

#นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล เบอร์ 1ชนะขาดลอยได้นั่งนายกฯด้วยคะแนน80 ส่วนเบอร์ 2 นายจรัญ รุ่งมณี ได้ 12 คะแนน#
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 มีการประชุมใหญ่สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการเลือกตั้ง นายกสมาคม
ในช่วงบ่ายเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 โดยมีวาระที่สำคัญคือ การเลือกตั้งนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนชุดเก่าที่ครบวาระ ซึ่งที่ประชุมได้เลือกกรรมการจัดการเลือกตั้ง โดยมีบัตรเลือกตั้งจำนวน 2 ใบ คือ “บัตรสีขาวเลือกนายกสมาคม” และบัตรสีฟ้าเลือกกรรมการ สำหรับนายกสมาคมฯมีสมาชิกเสนอชื่อจำนวน 2 ท่านคือ เบอร์ 1 นายไชยยงค์ รุ่งมณีสกุล และ เบอร์ 2 นายจรัญ รุ่งมณี

ประชุมใหญ่สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการเลือกตั้ง นายกสมาคม
ในช่วงบ่ายเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 โดยมีวาระที่สำคัญคือ การเลือกตั้งนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนชุดเก่าที่ครบวาระ ซึ่งที่ประชุมได้เลือกนายสุมิตร เป็นกรรมการจัดการเลือกตั้ง โดยมีบัตรเลือกตั้งจำนวน 2 ใบ คือ บัตรสีขาวเลือกนายกสมาคม และบัตรสีฟ้าเลือกกรรมการ สำหรับนายกสมาคมฯมีสมาชิกเสนอชื่อจำนวน 2 ท่านคือ เบอร์ 1 นายไชยยงค์ รุ่งมณีสกุล และ เบอร์ 2 นายจรัญ รุ่งมณี ส่วนคณะกรรมการมีสมาชิกเสนอชื่อ 9 ท่าน
‌ ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักหนังสือพิมพฺ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทยคือ นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล เบอร์ 1ได้ 80 คะแนน ชนะเบอร์ 2 นายจรัญ รุ่งมณี ที่ได้ 12 คะแนน มีบัตรเสีย 1 ใบ
#นายประจักษ์ มณีเทศ สมาชิก ส.น.พ.ท 958 รายงานข่าวจากสนามเลือกตั้งอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์