จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดจันทบุรี ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดรอบจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันนี้ ( 1 พ.ย.61 ) ที่บริเวณลานหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”กว่า 600 คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ด้วยการทำความสะอาด พื้นที่โดยรอบจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี สนองแนวพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการทำความดีโดยมิได้หวังสิ่งตอบแทน และในโอกาส วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดย จิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ได้ร่วมกันทำความสะอาดเก็บใบไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย แผ้วถางวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ปลุกซ่อมต้นไม้ และ บำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไม้โดยรอบจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ที่มีไม้เศรษฐกิจ ไม้มงคล และไม้ประจำจังหวัดปลุกไว้จำนวนมากให้ต้นไม้ได้เติบโตเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติไม้พื้นเมืองของจังหวัดจันทบุรีที่อนุรักษ์ไว้ บริเวณโดยรอบจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีอยู่ควบคู่กับประวัติศาสตร์ของจวนผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี ให้เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ของประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและประวัติศาสตร์เมืองจันทบุรีต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก