ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกออกปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายให้เคร่งครัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21.00 -02.30 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกและชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกันออกตรวจตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ จำนวน 18 ร้าน โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด เพื่อแนะนำให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ตรวจบัตรประชาชนผู้ใช้บริการต้องมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป พร้อมตรวจปัสสาวะพนักงานและผู้ใช้บริการ ตรวจใบอนุญาตวีดีทัศน์ จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีหรือไม่หมดอายุหรือไม่ และ ออกตรวจสถานที่เสี่ยง เช่นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สวนชมน่าน ร้านเกม คาราโอเกะ ผลการปฎิบัติหน้าที่ สถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

ปรีชา นุตจัรส ราย งาน