ทภ.3 เปิดบ้านต้อนรับน้องคนเล็ก ทบ. …รองแม่ทัพภาค 3 เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมดูแลทหารผลัดสอง..เหมือนคนในครอบครัว.
กองทัพภาคที่ 3 เปิดบ้านรับ “ทหารใหม่” จัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่

พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยม “การจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่” เพื่อเป็นการพบปะและพัฒนาความสัมพันธ์กับครอบคครัวและญาติทหารใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561


ตามที่ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยดำเนินการฝึกทหารใหม่ให้เป็น “ทหารต้นแบบ ในอนาคต” เป็นทหารที่มีระเบียบวินัย พร้อมดูแลคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม ตลอดระยะเวลาประจำการในหน่วยทหารนั้น จึงได้สั่งการให้หน่วยทหารของกองทัพบก จัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ ตั้งแต่วันแรกที่ทหารใหม่มารายงานตัวเข้ารับราชการทหาร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพบก ที่จะให้การดูแลสมาชิกใหม่ใน ทุกด้านอย่างดีที่สุด โดยกิจกรรมครั้งแรกจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศ ในการรับทหารใหม่ผลัด 2/2561 ที่จะมารายงานตัวเข้าประจำการระหว่าง 1 – 3 พฤศจิกายน 2561 นี้


กองทัพภาคที่ 3 จึงได้ “จัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่” ขึ้น เพื่อเป็นการตอบรับนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก รวมถึงให้ญาติและครอบครัวทหารใหม่ได้ร่วมสังเกตการณ์การส่งทหารเข้าหน่วย และได้เห็นกรรมวิธีการรับทหารใหม่ในทุกขั้นตอน สำหรับกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก นั้น จะเริ่มตั้งแต่ ที่สถานที่ที่มารายงานตัวได้แก่ ที่ว่าการอำเภอ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก, อาคารอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3 ซึ่งเป็นสถานที่แบ่งสรรทหารใหม่ลงหน่วยฝึก ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ยอดทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2561 จำนวน 1,196 นาย อีกทั้ง กองทัพภาคที่ 3 ได้เปิดค่ายทหารและหน่วยฝึกทหารใหม่ ให้ครอบครัวและญาติได้เยี่ยมชม ตั้งแต่วันแรกที่ทหารมาถึงหน่วยฝึก เพื่อให้ครอบครัวและญาติทหารใหม่ได้สัมผัสถึงความเป็นอยู่ของบุตรหลาน ทำความรู้จักกับ ผู้บังคับหน่วยและบุคลากรทุกระดับชั้น พร้อมกับได้เห็นลักษณะที่พักอาศัย สถานที่ฝึก โรงประกอบเลี้ยง สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่สันทนาการ ระบบการรักษาพยาบาล ได้รับทราบถึงกระบวนการฝึกทหาร การศึกษาต่อระหว่างประจำการ การฝึกอาชีพเสริม ความก้าวหน้าในการบรรจุเข้ารับราชการทหาร รวมทั้งสิทธิและสวัสดิการของทหารกองประจำการอย่างครบถ้วน โดย กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับญาติและครอบครัวทหารใหม่ที่มาร่วมกิจกรรมฯ อาทิ สถานที่พักคอย อาหาร – เครื่องดื่ม บริการตรวจสุขภาพ การแสดงของหน่วยดุริยางค์ และจัดยานพาหนะรับ – ส่ง เป็นต้น
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ ถือเป็นมิติใหม่ที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความพร้อมของหน่วยทหารในกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับทหารใหม่ ทั้งเรื่องมาตรฐานการฝึก ระบบการบังคับบัญชา การพัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งเสริมสร้างทหารกองประจำการให้สามารถดำรงเกียรติ มีทักษะด้านการทหาร มีจิตอาสา พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจทั้งด้านความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้มั่นใจว่า กองทัพบกจะดูแลบุตรของท่านให้ดีที่สุด และปลอดภัยที่สุด “ดูแลด้วยใจ ห่วงใยดั่งคนในครอบครัว” ปรีชา นุตจรัส ราย งาน