#เชียงใหม่ ลุยทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าแบบไร้รอยต่อเชื่อม 3 จังหวัด#

0
9

#เชียงใหม่ ลุยทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าแบบไร้รอยต่อเชื่อม 3 จังหวัด#

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการ นำส่วนราชการ และประชาชนอำเภอแม่ออน-สันกำแพง ร่วมทำแนวกันไฟเตรียมป้องกันไฟป่า พร้อมประสานหน่วยงาน จ.ลำปาง และจ.ลำพูน ร่วมลงนามความร่วมมือบูรณาการทำแนวกันไปพื้นที่ใกล้เคียง 3 จังหวัดแบบไร้รอยต่อ ก่อนเข้าสู่ช่วงหมอกควันไฟป่า

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พื้นที่บริหารจัดการพิเศษ อำเภอแม่ออน-อำเภอสันกำแพง ประจำปี 2566 ที่ บริเวณศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันป้องกันไฟป่าแบบไร้รอยต่อ โดยมี นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันกำแพง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนอำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับอำเภอสันกำแพง และอำเภอแม่ออน เป็น 2 ใน 8 พื้นที่บริหารจัดการพิเศษของจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยมักเกิดเหตุไฟไหม้ซ้ำซากในพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอ นอกจากนี้ อำเภอแม่ออน ยังมีแนวเขตติดต่อกับหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง จึงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างอำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอบ้านธิ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง รวม 6 อำเภอ 3 จังหวัด เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แบบไร้รอยต่อ ตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำหลายภาคส่วนร่วมทำแนวกันไฟในพื้นที่หมู่ที่ 1-8 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน ระยะทาง 4 กิโลเมตร และ พื้นที่หมู่ที่ 2,10 ตำบลร้องวัวแดง หมู่ที่ 1,6,8 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง ระยะทาง 4 กิโลเมตร พร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้ สถานการณ์ฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ โดยมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงผ่านระบบ FireD เพื่อควบคุมการเผาในแต่ละพื้นที่ และที่สำคัญคือในปีนี้ได้มีการเริ่มเตรียมการเร็วกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งยังมีการบูรณาการความร่วมมือกับอีก 3 จังหวัด ใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาแบบไร้รอยต่อ ประกอบกับมีการเตรียมความพร้อมของกำลังพล เจ้าหน้าที่ และยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ จึงเชื่อว่าปีนี้จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างครอบคลุมและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 000000000จบ000000000 นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่