#กิจกรรมส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ กรีนส์มาเก็ตเพชรบูรณ์#

0
0

#กิจกรรมส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ กรีนส์มาเก็ตเพชรบูรณ์#
วันที่ 24-26 มกราคม 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ กรีนส์มาเก็ตเพชรบูรณ์ ตามแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2566 โดยพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นายสุเมธ ธีรนิติ) เป็นประธาน กิจกรรมครั้งได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างคึกคัก