“ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ เป็นประธานประชุมหารือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อ.พาน จ.เชียงราย !!

0
15

“ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ เป็นประธานประชุมหารือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อ.พาน จ.เชียงราย !!

วันนี้ (24 ม.ค.66) เวลาประมาณ 11.30 น. ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ พร้อมด้วย นายบุญถิ่น นวลใหม่ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต3 (อำเภอพาน) พรรครวมไทยสร้างชาติ นายชินกร ก้าววิทยาคม ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ จ.เชียงราย พรรครวมไทยสร้างชาติ นายราเชนทร์ อาสา อบต. ทานตะวัน นายวินัย เครื่องไข อบต.หัวโงม นายธีรพงษ์ เผ่ากา อบต.แม่อ้อ นายทนง กาสาย อบต.เวียงห้าว นายบุญสี กันทาทองอบต.สันติสุข นางสาวสายสุรี ทนันชัย อบต.ม่วงคำ นางสาวภวันรัตน์ ตั๋นคำ อบต.แม่เย็น นายทนงศักดิ์ เทพนิล อบต.เจริญเมือง ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อ.พาน จ.เชียงราย

ต่อมาเวลา 14.30 น.ณ ที่ทำการตำบลแม่ยาว อ.พาน จ.เชียงราย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ พร้อมด้วย นายสมนึก ใจจักร์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต1 (อำเภอเมือง) จ.เชียงราย พรรครวมไทยสร้างชาติ นายชินกร ก้าววิทยาคม ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ จ.เชียงราย พรรครวมไทยสร้างชาติ และผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ยาว อ.พาน จ.เชียงราย ได้แก่ นายดำรง กำแพง นายประวิทย บุญประวร นายทวิษ สาคร นายบุญเปล่ง ปวงคำ นายปานเทพ พรจรัสโชค และชาวบ้านตำบลแม่ยาว ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ มีรายละเอียดดังนี้

 

1.ความต้องการแยกหมู่บ้านออกเป็นหมู่บ้านย่อยๆเนื่องจากประชากรเยอะขึ้น

2.เรื่องปัญหาความขาดแคลนไฟฟ้าในพื้นที่

3.ความเดือดร้อนเรื่องถนนที่ใช้ในการเดินทางในพื้นที่มีสภาพทรุดโทรม

4.เรื่องปัญหาการขอสัญชาติไทยของประชาชนในพื้นที่

โดยผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและจะได้ประสานงานติดตามในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

////////////////////////////