#การตรวจติดตามและรับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา#

0
16

#การตรวจติดตามและรับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา#

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. พันเอก สุระ แก้วไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานการตรวจติดตามและรับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้องประชุมศรีชุม ชั้น 4 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล ปลัดจังหวัดสุโขทัย/เลขาธิการ กอ.รมน.จังหวัด สท. กล่าวต้อนรับ จากนั้นเป็นการบรรยายสรุปของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย/หัวหน้าชุดวิทยากรขุนด่าน บรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการละเมิดทรพย์สินทางปัญญาในพื้นที่, ประเภทสินค้าที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา, มาตรการ/แนวทางในการป้องกันปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
พันตำรวจเอกประเสริฐ กองเกียรติเจริญ ผู้กำกับการสอบสวน กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย บรรยายสรุปมาตรการ/แนวทางในการป้องกันปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และสถิติการจับกุมดำเนินคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในรอบปีงบประมาณ 2565
นายไชยพจน์ กัณหา สถิติจังหวัดสุโขทัย บรรยายสรุปสถิติคดีภัยทางออนไลน์จังหวัดสุโขทัย การจัดการปัญหาออนไลน์และการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1212 และรายงานผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์