#สุโขทัย-นายอำเภอสมพงค์ นำมวลชนจัดพิธี “บวชป่า” เพื่อรักษาน้ำและสิ่งแวดล้อม#

0
15

#สุโขทัย-นายอำเภอสมพงค์ นำมวลชนจัดพิธี “บวชป่า” เพื่อรักษาน้ำและสิ่งแวดล้อม#

นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย พร้อมด้วย นายประเสริฐ สายสุวรรณ นายกอบต.บ้านแก่ง มวลชนและเยาวชนในพื้นที่ ได้ร่วมในพิธีปลูกป่าชุมชน 13 หมู่บ้าน(บวชป่า)เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งน้ำ ให้มีความสมบูรณ์อีกครั้ง โดยใช้พื้นที่ บริเวณต้นมะค่าเสมายักษ์ หมู่ที่ 13 บ้านห้วยสูง ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย
นายประเสริฐ สายสุวรรณ นายกอบต.บ้านแก่ง กล่าวรายงานว่า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บ้านแก่ง ได้จัดทำโครงการปลูกป่าชุมชน 13 หมู่บ้าน(บวชป่า) เพื่อให้ป่าไม้และแหล่งต้นน้ำของต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและกลับมาสู่ความสมบูรณ์อีกครั้ง จึงได้จัดพิธีดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการยับยั้งการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และ เป็นกุศโลบาย เพื่ออนุรักษ์ผืนป่า แหล่งน้ำ และสิ่งแวดล้อม ให้คนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย