“เรือนจำ จ.ภูเก็ต รับป้ายรับรอง มาตราฐาน HAPPY TOILET ส้วมสะอาด ได้มาตราฐานจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณาสุข !!

0
36

“เรือนจำ จ.ภูเก็ต รับป้ายรับรอง มาตราฐาน HAPPY TOILET ส้วมสะอาด ได้มาตราฐานจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณาสุข !!

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต โดย นายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ข้าราชการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ร่วมรับป้ายรับรอง มาตราฐาน HAPPY TOILET ส้วมสะอาด ได้มาตราฐาน โดยได้รับการคัดเลือก รับรองมาตราฐาน จาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณาสุข ให้ห้องน้ำสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ เป็นห้องน้ำสะอาด ตามมาตราฐานส้วมสาธารณะ HAS คือสะอาด(Health) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety) เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาห้องน้ำให้สะอาดไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ต้องขัง

//////////////////////////////