“กอ.รมน.จว.ขอนแก่นให้การต้อนรับ พล.ท.สวราชย์ แสงผล มทภ.2/ผอ.รมน.ภาค 2 ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จว.ขอนแก่น เพื่อรับฟังปัญหา ข้อขัดข้องและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ความมั่นคง ในพื้นที่ จว.ขอนแก่น !!

0
18

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ให้การต้อนรับ พล.ท.สวราชย์ แสงผล มทภ.2/ผอ.รมน.ภาค 2 ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จว.ขอนแก่น เพื่อรับฟังปัญหา ข้อขัดข้องและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ความมั่นคง ในพื้นที่ จว.ขอนแก่น !!

เมื่อวันพุธที่ 11 ม.ค.66 โดย พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รอง ผอ.รมน.จว.ขอนแก่น(ท.) พร้อมด้วยคณะนายทหาร กอ.รมน. จว.ขอนแก่นให้การต้อนรับ พล.ท.สวราชย์ แสงผล มทภ.2/ผอ. รมน.ภาค 2 และคณะ พร้อมเข้าพบ นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น/ผอ.รมน.จว. ขอนแก่น เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อรับฟังปัญหา ข้อขัดข้องและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ความมั่นคง ในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น

โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมชี้แจงบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและเสนอแนะปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรับนโยบายฯ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ณ ห้องประชุมสำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ชั้น 5 ศาลากลาง จว.ขอนแก่น

////////////////////////////