วัดเขาน้อยเทียมสวรรค์ อ.เมือง จ.ราชบุรี จัดภูมิทัศน์ รอบๆ เขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเที่ยวชมธรรมชาติ อายุราว 1,819 ปี.

0
88

วัดเขาน้อยเทียมสวรรค์ อ.เมือง จ.ราชบุรี จัดภูมิทัศน์ รอบๆ เขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเที่ยวชมธรรมชาติ อายุราว 1,819 ปี.
ที่บริเวณยอดเขาน้อยเทียมสวรรค์ หมู่ที่ 4 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี พระมหานนธรรมพล ขน.ติวโร เจ้าอาวาส กล่าวว่าวัดเขาน้อยเทียมสวรรณสร้างขึ้นในสมัยสุวรรณภูมิยุคกลางโดยมีพระราชาพระนามว่าพระศรีอาทิตยอธิราชเป็นผู้ปกครองสุวรรณภูมิตามหลักศิลาจาลึกไทย เรียกว่าพระร่วงต่อจากยุคสุวรรณภูมิยุคต้น (ยุคทวารวดี) เป็นยุคสมัยที่ขอมเรืองอำนาจพระศรีอาทิตยอธิราชเป็นพระราชาได้แต่งตั้งขุนร่วงทรงเมืองให้เป็นขุนเมืองหรือ ปกครองดินแดนแถบนี้และขุนร่วงทรงเมืองได้แต่งตั้งขุนร่วงเลืองเลอฟ้าผู้เป็นบุตรชายให้เป็นขุนเมืองแทน ขุนร่วงทรงเมือ ผู้เป็นพ่อ ได้สร้างวัดเขาน้อยเมือง หรือ( วัดเขาน้อยเทียสวรรค์ ) ในปี พ.ศ. 735 ยกฐานะเป็นวัดในปี พ.ศ. 2275 และ ได้รับพระราชทานวิสุงคามปี 2330 โดยมีพระธัมมทัตโตเถระ เป็นประธานสงฆ์ ในการกำหนดสีมาและสวดญัตติกัมม เมื่อเดือน 5 ขึ้น 1 ค่ำเป็นต้นกำเนิดนิมิตและได้สร้างพระพุทธรูป 2 องค์หันหลังชนกันโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก และมีฐานะเป็นวัดตั้งแต่ยุคนั้นมาจนถึงปัจจุบัน มีการบูรณะปฎิสังขรณ์โยราณสถานโบราณวัตถุ รอยพระพุทธบาทอยู่บนยอดเขาน้อยเทียมสวรรค์ด้านหน้าเป็นพระอุโบสถ์ ต่อมา เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันได้มีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดและรอบๆเขาน้อยเทียมสวรรค์ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเขิงวัฒนธรรมและธรรมชาติอย่างสวยงาน จึงของเชิญชวนทุกท่านมาท่องเที่ยวกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเที่ยวชมธรรมชาติภายในวัดเขาน้อยเทียมสวรรค์แห่งนี้ได้ครับ.
ประวิทย์ ลิ้มเจริญ/ รายงาน