#” ปีใหม่ กลับบ้านปลอดภัย ไร้ยาเสพติด และแอลกอฮอล์ “#

0
8

#” ปีใหม่ กลับบ้านปลอดภัย ไร้ยาเสพติด และแอลกอฮอล์ “#
ห้วง 29 – 4 ม.ค. 65 (ห้วง7 วันอันตราย) ศูนย์อำนวยการปฎิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ บูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 สำนักงานขนส่ง จังหวัดเชียงใหม่ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 ร่วมกัน รณรงค์ตรวจหาสารเสพติดและปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับรถโดยสาร รวมทั้ง ตรวจหายาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายพัสดุภัณฑ์ “ ปีใหม่สุขใจเดินทางปลอดภัยไร้สารเสพติด” ห่วงใยพี่น้องประชาชน รณรงค์สร้างการรับรู้ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยตรวจปัสสาวะ ผู้ขับขี่รถโดยสารประจำทางและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย รวมทั้งการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ สกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดให้ห้วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน และขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสัมภาระ ไม่รับฝากสิ่งของจากคนแปลกหน้า เพราะอาจเป็นยาเสพติด ย้ำเตือนพี่น้องประชาชน ร่วมแจ้งเบาะแส หากพบบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับอย่างเสพติด ณ สถานีขนส่ง จ.เชียงใหม่ (อาเขต) แห่งที่ 2, 3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่