ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.นิภา สุพิชญางกูร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีปล่อยปลา พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ และมอบถุงยังชีพ ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ#

0
6

ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.นิภา สุพิชญางกูร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ร่วมพิธีปล่อยปลา พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ และมอบถุงยังชีพ ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ#
วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.นิภา สุพิชญางกูร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ นางรจนา สุรวัฒนานันท์ คณะทำงานด้านกิจการทั่วไปสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีปล่อยปลา พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ และมอบถุงยังชีพ ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานใน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง จังหวัดนครสวรรค์