#นักท่องเที่ยวนับแสนคนหลั่งไหลชม “ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ” งดงามตระการตาเหนือลำน้ำน่าน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์#

0
51

#นักท่องเที่ยวนับแสนคนหลั่งไหลชม “ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ” งดงามตระการตาเหนือลำน้ำน่าน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์#


วันที่ 5 ธันวาคม 2565 #นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี 2565 โดยมีนางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณท่าน้ำวัดหาดสองแตว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
สำหรับการจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำที่นำความอุดมสมบูรณ์มาสู่พี่น้องชาวอำเภอตรอน ทำให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่สงบ ร่มเย็น ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอตรอน ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
กิจกรรมภายในงานฯ ประกอบด้วย พิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ลานถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง การแสดง แสง สี เสียง เฉลิมพระเกียรติฯ พิธีจุดเทียนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ขบวนไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 7 หลัง ระยะทาง 10 กิโลเมตร มีท่าน้ำต่าง ๆ ตามลำน้ำน่าน รวมถึงร้านอาหารที่ติดริมน้ำน่านมีนักท่องเที่ยวจับจองเพื่อมานั่งชมขบวนแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดระยะทางน้ำที่แพไฟไหลผ่าน มีนักท่องเที่ยวนับแสนคนทั้งนักท่องเที่ยวในจังหวัด และต่างถิ่นให้ความสนใจ และร่วมชมขบวนแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้เส้นทางไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ เริ่มจากท่าน้ำวัดวังแดง ผ่านลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลตรอน ผ่านท่าน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ผ่านลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านแก่ง และสิ้นสุดที่ท่าน้ำวัดหาดสองแควการจัดงานในครั้งนี้ สร้างความสุขให้พี่น้องประชาชนในอำเภอตรอน และจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมถึงสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังสร้างรายได้ในท้องถิ่น อาทิ อาหารถิ่นของชุมชนลาวเวียง และปีะชาชนที่มาออกร้านในงาน ที่พักแบบโฮมสเตย์ในอำเภอตรอน และอำเภอใกล้เคียง ยังส่งผลถึงที่พักในเมืองได้รับอานิสงส์ของการจัดงานในครั้งนี้ #ด้านนายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการ ททท สำนักงานแพร่ อุตรดิตถ์ ยังกล่าวว่า การจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ของอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นอีกงานหนึ่ง ที่ถูกบรรจุในปฎิทินท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสามารถยกระดับให้เป็นกิจกรรมระดับประเทศ และในครั้งต่อไปอยากเชิญชวนหน่วยงานราชการและเอกชน ส่งขบวนแพไฟให้มีหลาย ๆ ขบวน สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับอำเภอตรอน และจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไป พร้อมกันนี้ ยังตอบโจทย์นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป้าหมายด้านการท่องเที่ยวทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวที่ได้ตั้งไว้นายอนันต์กล่าว
#อุตรดิตถ์เที่ยวได้ทั้งปี 365 วัน
#ข้อมูลประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์
#นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์