#ณ ศาลา100ปี วัดห้วยด้วน หลวงพ่อพัฒน์ เมตตาเทศบาลนครนครสวรรค์ อนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคล ท้าวเวสสุวรรณ รุ่น เศรษฐีรวยทรัพย์ เพื่อนำรายได้ขยายพื้นที่-สร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส#

0
20

#ณ ศาลา100ปี วัดห้วยด้วน
หลวงพ่อพัฒน์ เมตตาเทศบาลนครนครสวรรค์ อนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคล ท้าวเวสสุวรรณ รุ่น เศรษฐีรวยทรัพย์ เพื่อนำรายได้ขยายพื้นที่-สร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส#

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ที่วัดธารทหาร(ห้วยด้วน) อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ คุณรัสรินทร์ นิโรจน์ธนรัฐ ภริยา พร้อมด้วยนายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีฯ นางนัทธ์หทัย สันติภาพจันทรา รองปลัดเทศบาลฯ นายประเดิม ศรีสมบูรณ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ นายสุนทร ทวีการไถ ผอ.โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส และคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส กราบนมัสการ พระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม) ณ วัดธารทหาร(ห้วยด้วน) อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ในโอกาสพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ท้าวเวสสุวรรณ รุ่น เศรษฐีรวยทรัพย์ พระราชมงคลวัชราจารย์ ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อนำรายได้ไปใช้ในการดำเนินการขยายพื้นที่โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส(ท.3)

♦️ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุนทร ทวีการไถ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส หมายเลขโทรศัพท์ 087-8381344 ID Line : 087-8381344 หรือ โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส หมายเลขโทรศัพท์ 056-222403