#”การตรวจประเมินร้านอาหารที่ขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ปี 2565″#

0
10

#”การตรวจประเมินร้านอาหารที่ขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ปี 2565″#


วันที่ 4 ธันวาคม 2565 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และคณะกรรมการจากวิทยาลัยดุสิตธานี อาจารย์ กรกช มนตรีสุขศิริกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจประเมินร้านอาหารที่ขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ณ ร้านไร่สองเรา@เขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อยกระดับร้านอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักมากขึ้น โดยร้านไร่สองเรา@เขาค้อ ผ่านการตรวจประเมินและได้รับคัดเลือกให้เป็น ร้านอาหาร Thai SELECT ประเภท UNIQUE ที่มีมาตรฐานการบริการ ความสะอาด รสชาติอาหารที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย รวมถึงบรรยากาศของร้านที่ร่มรื่นสวยงาม พร้อมบริการนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสัมผัสบรรยากาศความหนาวที่เขาค้อ