ทุเรียนไทยยืนเบอร์1ในตลาดจีนและตลาดโลก

0
8

เพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวสวนและทุกภาคีภาคส่วนที่ทุ่มเททำงานอย่างหนักจนเราก้าวมายืนขึ้นแท่นทุเรียนไทยทุเรียนโลกได้สำเร็จ