หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 100 ครอบครัว

0
22

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 100 ครอบครัว ตามโครงการ “กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมใจต้านภัยหนาว” อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ที่เทศบาลตำบลแม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พันเอก กฤศ ศิริพงศ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและคณะมอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 100 ครอบครัว ในโครงการ “กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมใจต้านภัยหนาว”
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเปิดเผยว่ากองบัญชาการกองทัพไทยได้มีนโยบายให้หน่วยขึ้นตรงดำเนินการแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยหนาว และได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศใน
ห้วงฤดูหนาว
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจึงได้จัดกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อเป็นการบรรเทาความหนาวเย็น ให้กับประชาชน ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
จากนั้นผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
และคณะได้มอบพันธุ์ปลานิลจิตรลดา จำนวน 7,500 ตัว ให้กับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่นะ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ไว้บริโภคเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนอีกด้วย

///////////นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่