“มทบ.15 ดำเนินการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566”

0
25

“มทบ.15 ดำเนินการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566”

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.65 มทบ.15 ดำเนินการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 ในขั้นที่ 2 ครั้งที่ 2 ณ รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยการมาเข้ารับการคัดเลือกมีผู้ปกครองและญาติร่วมให้กำลังใจซึ่งทหารกองเกินสามารถเลือกลงหน่วยที่ต้องการหรือใกล้ภูมิลำเนา

ทั้งนี้รอง ผบ.มทบ.15,เสธ.มทบ.15 พร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมการคัดเลือกฯ ประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบถึงการปฏิบัติของกองทัพบก รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนในการรับสมัครเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกจากการสอบถามผู้สมัครและผู้ปกครองมีความมุ่งหวังที่จะเรียนต่อให้จบมัธยมปลาย(ม.6)และผู้ที่มีวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าจะสมัครเข้าสอบเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ต่อไป

////////////////////////////////