a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

สตม. ประชุมประสานความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์กับกรมตรวจคนเข้าเมืองแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

ด้วยเนื่องจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ราชอาณาจักรไทย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ พลตำรวจตรี สุรเชษฐ์  หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
​พลตำรวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้เรียนเชิญ อธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมประชุมหารือแนวทางการประสานความร่วมมือ
และกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชา ในวันพุธที่  31 ตุลาคม 2561
​ โดยในเวลา 10.00 นาฬิกา ณ บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้มีการพบปะกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง พลตำรวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กับ Pol.Gen.Kirth Chantharith Director General of General Department of Immigration (อธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
และในเวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมศรีอรัญ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จะมีการประชุมหารือแนวทางการประสานความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ของตรวจคนเข้าเมือง แห่งราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ให้มีมากยิ่งขึ้น เพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือ มุ่งสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งสองประเทศ และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว นักลงทุนชาวต่างชาติ ส่งเสริมบรรยากาศการค้าการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพด้านความร่วมมือระหว่างประเทศอีกด้วย