“พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ประชุมมอบนโยบาย ศูนย์ปราบปรามหนี้นอกระบบฯ เน้นรับแจ้งเหตุให้ทั่วถึงและขยายผลจับกุมให้หมดสิ้น!!

0
10

“พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ประชุมมอบนโยบาย ศูนย์ปราบปรามหนี้นอกระบบฯ เน้นรับแจ้งเหตุให้ทั่วถึงและขยายผลจับกุมให้หมดสิ้น!!

วันนี้ (24 พ.ค.65) เวลา 14.00 น.พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปน. ตร.)ได้เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติให้กับชุดปฏิบัติการ ศปน. ตร.พร้อมด้วย พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปน.ตร.และ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปน.ตร.ณ ห้องประชุมแจ้งยอดสุข อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ได้กำชับให้ชุดปฏิบัติการ ศปน.ตร.ให้ความสำคัญกับข้อมูลการกระทำผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ ซึ่งปัจจุบันเปิดรับ 2 ช่องทาง ได้แก่ สายด่วน 1599 หรือสามารถแจ้งความได้ตามสถานีตำรวจทุกท้องที่ทั่วประเทศ โดยได้สั่งการให้มีการประสานการปฏิบัติกันระหว่างฝ่ายรับแจ้งเหตุ ฝ่ายสืบสวน และฝ่ายสอบสวน ให้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และมีการรายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะอย่างใกล้ชิด และยังได้สำรวจคดีที่เกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบทั้งหมด เพื่อเร่งรัดให้เสร็จสิ้นตามกรอบเวลา รวมทั้งได้กำหนดตัวชี้วัดและแนวทางการปฏิบัติเพื่อใช้วัดผลการปฏิบัติให้เห็นความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบไปด้วยมาตรการการรับแจ้งเหตุ การปราบปราม และการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา

นอกจากนี้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ในฐานะ ผอ.ศปน. ตร.ยังได้เน้นย้ำให้ชุดปฏิบัติการ ศปน.ตร.เพิ่มการตรวจสอบเหตุหนี้นอกระบบให้ครบทั้ง 7 ประเภท ประกอบด้วย แก๊งหมวกกันน็อค ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด การปล่อยกู้ออนไลน์ แก๊งรับจำนำรถ รับขายฝากที่ดิน จำนองที่ดิน และการวางประกันต่างๆ และเมื่อตรวจสอบเหตุแล้ว หากพบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดรายใด ให้ขยายผลจับกุมให้ถึงตัวการใหญ่ให้ได้ และให้รายงานผลการปฏิบัติให้ทราบตามวงรอบ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถควบคุมสั่งการ และให้ความช่วยเหลือกรณีพบปัญหาในการปฏิบัติ เพื่อทำให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

///////////////////////////////////