#ตามรอยคำสอนของพ่อ (พ่อเป็นแบบอย่างและสอนให้เสียสละและช่วยเหลือกัน)

0
14

#ตามรอยคำสอนของพ่อ (พ่อเป็นแบบอย่างและสอนให้เสียสละและช่วยเหลือกัน)

“มทบ.15 ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต หนึ่งคนให้หลายคนรับ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ 5 ธ.ค.65 ณ ห้องอบรม ร้อย.สห.มทบ. 15 ”

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.65 โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผบ. มทบ.15 ผู้แทน ผบ.มทบ.15 นำกำลังพล จอส.พระราชทาน มทบ.15 พร้อมด้วย พ.อ.ชัชวาลย์ วราพันธุ์ ผบ.พัน.มทบ.15 และกำลังพล จอส.พระราชทาน พัน. มทบ.15 ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และยังได้รวมพลังสามัคคีในการบริจาคโลหิต

 

เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จาก รด.จอส.มทบ.15, นศท.จอส.พระราชทาน,มวลชนชมรมพิทักษ์จักรีวงศ์ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 132 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 59,400 ซีซี

/////////////////////////