ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จว.ช.ม. เพื่อรับฟังแผนการดำเนินงานและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 งบ
พล.ท. สุภโชค ธวัชพีระชัย มทน.3/ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศมพ.อ.อมก๋อย จว.ช.ม. โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจ บ.แม่ต๋อม ,รับฟังการบรรยายสรุป ชุด ชพส.ในพื้นที่,แผนการดำเนินงานสถานีควบคุมไฟป่าอมก๋อย ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน , ตรวจจุดก่อสร้างโครงการถนนวงแหวนเชื่อมต่อ 4 ตำบล ,เยี่ยมชมการแจกจ่ายยาเมทาโดนและพบปะผู้เข้ารับการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดฝิ่น ณ รพ.สต.บ้านอูตูม ต.นากียน จากนั้น ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อยได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ผ่านการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดฝิ่น ณ รร.บ้านนาเกียน ต.นาเกียน
อย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ อ.อมก๋อยในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติงานของ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย (ศมพ.อมก๋อย) ในการร่วมกับส่วนราชการในท้องที่ ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติดและปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562 ตามนโยบายของผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย