“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมกับ สภ.เมืองสงขลา พร้อมหน่วยงานประชุมการข่าวความเคลื่อนไหวของมวลชน รองรับการจัดประชุมเอเปค!!

0
7

“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมกับ สภ.เมืองสงขลา พร้อมหน่วยงานประชุมการข่าวความเคลื่อนไหวของมวลชน รองรับการจัดประชุมเอเปค!!

วันนี้ (วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565) เวลา 13.30 น.ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เข้าร่วมประชุมด้านการข่าว เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชน โดยมี นาวาเอก มนตรี ศิริไพศาล ผอ.กองข่าว กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธาน

สำหรับการประชุมด้านการข่าวข้างต้น ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย และการเตรียมความพร้อมติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวและความมั่นคง ตลอดจนการเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาชนที่อาจจะส่งผลกระทบ ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้