พิษณุโลก “นคร มาฉิม”พบ จนท.กงสุลสหรัฐอเมริกา ร้องให้ส่งตัวแทนเข้าสังเกตการณ์การเลือกตั้ง หวั่นไม่อิสระและเที่ยงธรรม

0
46

พิษณุโลก “นคร มาฉิม”พบ จนท.กงสุลสหรัฐอเมริกา ร้องให้ส่งตัวแทนเข้าสังเกตการณ์การเลือกตั้ง หวั่นไม่อิสระและเที่ยงธรรม
วันนี้ 31 ต.ค.61 “นคร มาฉิม” อดีตส.ส.พิษณุโลกหลายสมัย พบปะกับกงสุลฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ สหรัฐอเมริกา พร้อมยื่นหนังสือขอให้ติดตามการละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทย และให้ส่งผู้แทนร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบการเลือกตั้งและการนับคะแนนที่โรงแรมภัทธารา รีสอร์ท อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยใช้เวลาพูดคุยประมาณ 1-2 ชั่วโมง
นายนคร มาฉิม อดีตส.ส.พิษณุโลก เปิดเผยว่า ตนเพิ่งไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย วันนี้ได้พบกับกงสุลฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เพื่อพบปะและยื่นหนังสือต่อผู้แทนสหรัฐอเมริกา จำนวน 7 หน้า ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
นายนคร เปิดเผยว่า กงสุลสหรัฐให้เกียรติมาพบปะ แลกเปลี่ยน ฟังข้อมูล เกี่ยวกับการเลือกตั้งของประเทศไทย ซึ่งใช้เวลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วม 2 ชั่วโมง รับฟังความจริงสถานการณ์ในประเทศไทย โดยเฉพาะการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 ก.พ.62
ตนก็บอกไปว่า นับจากประเทศไทยครองอำนาจโดย คสช.มา 5 ปี มีทั้งเครือข่ายในข้าราชการระดับสูง องค์กรอิสระ หวั่นว่า จะสืบทอดอำนาจ และบอนไซ ควบคุม ไม่ให้ฝ่ายประชาธิปไตยเข้มแข็ง ท่ามกลางความเข้มแข็งของอำนาจรัฐเต็มรูปแบบเวลานี้
กังวลใจว่า การเลือกตั้งไม่เที่ยงธรรม ไม่อิสระ จึงฝากมหาอำนาจของโลกว่า พิจารณาจะส่งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ องค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้มาช่วยดูแล ให้การเลือกตั้งของประเทศไทยเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ซึ่งประเด็นต่าง ๆ ที่ตนได้ปรึกษากับกงสุลสหรัฐวันนี้ ท่านก็รับฟัง และจะนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของสหรัฐต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หนังสือทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความยาว 7 หน้ากระดาษ มีสาระสำคัญ คือ
1 . ติดตามและประเมินการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบในประเทศไทย และให้คืนสิทธิอันชอบธรรมให้แก่ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกระดับ
2 . กดดันให้รัฐบาลเผด็จการทหารเร่งรัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดตามกรอบที่ประกาศไว้แล้วคือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
3. ส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์และร่วมตรวจสอบการเลือกตั้งและการนับผลการเลือกตั้งในประเทศไทย ให้เป็นไปโดยเสรีและเป็นธรรม เพื่อให้ผลการเลือกตั้งสะท้อนเสียงอันแท้จริงของปวงชนชาวไทย
4 . งดการให้ความร่วมมือและการเจรจาใดๆกับรัฐบาลที่มาโดยเผด็จการทหารและรอจนกว่าจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมก่อนเท่านั้น
5 .กดดันให้มีการปล่อยนักโทษทางการเมืองทั้งหมดโดยรัฐต้องหยุดและล่าคนไทยที่เห็นต่างทางการเมืองทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศและหามาตรการใหม่ที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมเป็นที่พึ่งของคนไทยทุกหมู่เหล่าได้อย่างแท้จริง