“ลุงป้อม เตรียมการทุกหน่วยซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรองรับการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ เอเปค!!

0
8

“ลุงป้อม เตรียมการทุกหน่วยซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรองรับการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ เอเปค!!

วันที่ 11 พ.ย.2565 เวลา 10.00 น.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเป็นประธานคณะอนุกรรมการ ในการตรวจเยี่ยมการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรองรับการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ เอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุม เอเปค ปี พ.ศ.2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พล.อ.ประวิตรฯ กล่าวว่า ตนมีความยินดี และ เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการซักซ้อม แผนเผชิญเหตุรองรับการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ.2565ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันนี้

การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฯเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของการทดสอบระบบบัญชาการในการรักษาความปลอดภัย และ การต่อต้าน การก่อการร้าย เพื่อให้กำลังพล ทั้ง กองอำนวยการ ตอบโต้ สถานการณ์ หน่วยตอบโต้สถานการณ์ฯและผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบได้ทบทวนกลไกกระบวนการและขั้นตอนการตอบโต้สถานการณ์ในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและทดสอบระบบควบคุมบังคับบัญชาสั่งการรวมถึง ระบบการติดต่อสื่อสารให้มีความพร้อมรองรับการจัดการประชุมฯ

โดยผลการปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ ในวันนี้แสดงให้เห็นถึง ความพร้อมในการรักษา ความปลอดภัย อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพขีดความสามารถของประเทศไทยและการยอมรับต่อผู้นำ รวมทั้ง ผู้แทน นานาประเทศ และ องค์กรต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมฯ

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เป็นประการสำคัญที่ต้องการ ให้พวกเราได้ตระหนัก อยู่ตลอดเวลา คือ การป้องกัน และควบคุมไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมฯซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันปฏิบัติภารกิจ ให้สำเร็จลุล่วงเพื่อเกียรติยศ และ ศักดิ์ศรี ของประเทศไทย

นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตรฯ ยังได้กล่าวขอบคุณ ทุกหน่วยงานและผู้ให้การสนับสนุนในทุกภาคส่วนรวมทั้งกำลังพลของกองอำนวยการตอบโต้สถานการณ์ทุกนายที่ได้เตรียมการและซักซ้อมการปฏิบัติ ในครั้งนี้ ให้เป็นไป อย่างเรียบร้อย