นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2565

0
5

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อทราบ ผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ ส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรางวัลเกียรติยศ ดังนี้ 1.รางวัลเกียรติยศจังหวัดที่มียอดสมาชิกเพิ่มขึ้นสูงสุดประจำปี 2565 2.รางวัลเกียรติยศจังหวัดที่มียอดสมาชิกสูงสุดประจำปี 2565 และ 3.รางวัลรายบุคคลผู้ส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 และพิจารณา การขออนุมัติใช้เงินค่าตอบแทนในการขับเคลื่อนโครงการ โรงเรียน กอช.100% จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2565 การมอบโล่รางวัลให้แก่บุคคลและโรงเรียนที่ส่งเสริมวินัยการออมได้ตามเป้าหมาย และการเสนอรายชื่อผู้ใหญ่ใจดีเพื่อรับรางวัลคนดีศรีสวรรค์