เมื่อ ๓๑ ต.ค. ๖๑, ๐๙๐๐ ร้อย.รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก. ชป.มวลชน อ.วังเจ้า จว.ต.ก. ร่วมกับ นาย เลาะ โพธิ์ไข่ กำนันตำบลประดาง ผู้ใหญ่บ้าน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา เก็บวัชพืชแปลงมันสำปะหลังอินทรีย์ระบบน้ำหยด ในกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมี นาย ภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอวังเจ้า เป็นประธาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก อ.วังเจ้า จว.ต.ก. ผู้เข้าร่วมประมาณ ๗๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย