#ทหารจิตอาสา รวมพลังประชา เร่งพัฒนา ฟื้นฟูสภาพโรงเรียน#

0
0

#ทหารจิตอาสา รวมพลังประชา เร่งพัฒนา ฟื้นฟูสภาพโรงเรียน#


——————————

กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21
จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ คณะครูโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา, องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมฯ และผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูสภาพโรงเรียนและอาคารเรียนที่เคยถูกน้ำท่วม ในห้วงที่ผ่านมา โดยดำเนินการปรับปรุงทำความสะอาดล้างเศษดินโคลน,ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน และขนย้ายสิ่งของอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนกลับเข้าสู่อาคารดังเดิมเพื่อให้พร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่จะถึงนี้ ทางหน่วยจึงเล็งเห็นความสำคัญของการการศึกษา ของนักเรียนและคณะครู จึงทำการเข้าพัฒนาฟื้นฟูสภาพโรงเรียนอย่างเร่งด่วน ทางโรงเรียนรู้สึกปลาบปลื้มยินดี และดีใจเป็นอย่างมาก จึงขอขอบคุณหน่วยทหารในพื้นที่ ที่เข้าช่วยเหลือนักเรียนและคณะครูในกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้ทางโรงเรียนทำการ เปิดการเรียนการสอนได้อย่างทันเวลา และทันท่วงที

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน