#พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21#

0
59

#พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21#

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ระหว่าง พันเอก พงษ์พันธ์ โสมขันเงิน ตำแหน่ง เสนาธิการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 (ท่านเก่า) และ พันโท โสภณ เชี่ยววานิช ตำแหน่ง ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 (ท่านใหม่) ภายหลังจากได้มีคำสั่งปรับย้ายนายทหารประจำปีของกองทัพบกให้มีตำแหน่งที่สูงขึ้น จากนั้น ได้มีการลงนามในเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ และส่งมอบการบังคับบัญชา พร้อมรับมอบธงประจำหน่วย โดยมีนายทหารสัญญาบัตร และกำลังพลเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ค่ายพระศรีพนมมาศ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
…………………………………………..