ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมพิธีเปิดคลองใหญ่ A-MATH ครอสเวิร์ด ซูโดกุ คําคม เกมส์ ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยจากผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

0
122

ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมพิธีเปิดคลองใหญ่ A-MATH ครอสเวิร์ด ซูโดกุ คําคม เกมส์ ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยจากผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมพิธีเปิด คลองใหญ่ A-MAH ครอสเวิร์ด ซูโดกุ คําคม เกมส์ ครั้งที่ 5 เมื่อเวลา 10 .00 น.วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 เป็นประธานในพิธีเปิด คลองใหญ่ A-MAH ครอสเวิร์ด ซูโดกุ คําคม เกมส์ ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยจากผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พร้อมด้วย อาจารย์วีระ​ มนตรีวงษ์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยนายสําเนา​ บุญมาก​ ผอ.โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม​ พร้อมคณะครูอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมในพิธีเปิด การแข็งขัน A-MAH ครอสเวิร์ด ซูโดกุ คําคม เป็นเกมส์กีฬาทางวิชาการที่ผู้แข่งขันต้องใช้ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยในการเล่นอีกทั้งยังให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างใหเเกิดประโยชน์ ฝึกฝนสมาธิ และส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ของเกมส์กีฬาทางวิชาการดังกล่าว จึงได้ร่วมกับสมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ท คําคมและซูโดกุแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันขึ้นในวันนี้ ในปีพุทธศักราช 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะทางความคิดความทางสมอง โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จึงได้เปิดรับตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆทั้งในระดับประถมศึกาาและมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันจํานวน 24 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดตราดและในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ โดยมีจํานวนทีมเข้าร่วมแบ่งตามประเภทการแข่งขัน การแข่งขัน A-MAH จํานวน 51 ทีม 77 คน การแข่งขันซูโดกุ จํานวน 26 ทีม 26 คน การแข่งขันคําคม จํานวน 45 ทีม 72 คน การแข่งขันครอสเวิร์ด จํานวน 26 ทีม 43 คน รวมทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 148 ทีม มีนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งหมด 218 คน

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก