“ททท.เชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565“เสน่ห์กินริมน้ำ Fun Fin Food @ชุมชนบ้านวังส้มซ่า”

0
4

“ททท.เชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565“เสน่ห์กินริมน้ำ Fun Fin Food @ชุมชนบ้านวังส้มซ่า”

ททท.สำนักงานพิษณุโลก (รับผิดชอบ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ) 5-8 พย.6

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่าจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญร่วมประเพณีลอยกระทง พร้อมกิจกรรม “เสน่ห์กินริมน่าน Fun Fin Food @ชุมชนบ้านวังส้มซ่า” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามารู้จักความเป็นชุมชนบ้านวังส้มซ่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น ททท.คาดหวังให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาร่วมงานได้รับประสบการณ์จากเส้นทางที่ได้ออกแบบให้เกิดความต้องการ การเดินทางของนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้เข้ามาในพื้นที่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

นางสาวญาติกา แก้วบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก รับผิดชอบการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอสำรับอาหารชุมชน วิถีชุมชนบ้านวังส้มซ่า จึงเป็นการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก ที่มีการวัตถุดิบท้องถิ่นปลอดสารพิษมาตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ได้ลิ้มลองรสชาติอาหาร รู้จักวัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหาร วิธีการปรุงอาหาร ประเภทและชนิดของอาหารตามเอกลักษณ์ของพื้นที่ ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ในการชิมอาหารและเครื่องดื่ม ผสมผสานการเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดรายได้ สร้างกระแสการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย สินค้าอาหารชุมชน กิจกรรม DIY (ตัดตุงโบราณ,การทำม้าฮ่อ,การทำกระทง) สินค้าของฝากของที่ระลึกชุมชน ร่วมเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน ล่องเรือไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดสกัดน้ำมัน พิเศษสุดๆ สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใบเสร็จ/หลักฐานการจองห้องพัก/ซื้อของในชุมชนเกิน 1,000 บาท รับของที่ระลึก ปิ่นโต สำรับอาหาร โดยการแสกนจองสิทธิ์ก่อนล่วงหน้าจำนวน 100 สิทธิ์

ททท.ได้มีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ โดยมีแคมเปญ “เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดที่อยู่ในแผนการตลาดนี้ด้วยเช่นกัน นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และธรรมชาติต่างๆ ที่เป็นที่รู้จักกันดีแล้ว ยังมีชุมชนโบราณ และอาหารถิ่นที่หารับประทานได้ยากในพื้นที่ด้วย ททท.จึงได้ร่วมส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและร่วมเรียนรู้ถึงเอกลักษณ์ของพื้นที่และสัมผัสถึงแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อประเพณีอันสำคัญนี้ อันจะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นในอีกทางหนึ่ง โดยในปีนี้ ททท. สนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลาย

สอบถามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก โทรศัพท์   0 5525 2742-3 ทุกวันในเวลาทำการ หรือ www.facebook.com/การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพิษณุโลก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก209/7-8 ถนนบรมไตรโลกนารถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5525 2742-3 โทรสาร 0 5532 1063 เขตพื้นที่รับผิดชอบ พิษณุโลก เพชรบูรณ์