วันนี้(30 ต.ค.2561)เวลา10.00น.มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี(จีตัมเกาะ) จ.อุบลฯ นำโดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการ, คุณธฤต โอภาสวงศ์ ผช.กรรมการ, คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯและ หน.ผ.สังคมฯ พร้อมด้วย คุณอัญชลี จงคดีกิจ (ปุ๊) นักร้องชื่อดังซึ่งเป็นอาสาสมัครศิลปินของมูลนิธิฯ ร่วมกันทำพิธีใน “โครงการ ป่อเต็กตึ๊งสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต” มอบรถเข็นวีลแชร์แก่คนพิการเพื่อการดำรงชีวิต จำนวน 100 คัน คิดเป็นมูลค่า 300,000 บาท(สามแสนบาทถ้วน)

โดยมีคุณ เกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลฯ พร้อมประธานและคณะกรรมการมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี(จีตัมเกาะ) ร่วมในพิธิครั้งนี้.