“ศบภ.มทบ.15 ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี”

0
4

“ศบภ.มทบ.15 ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี”

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.65 พล.ต.ประยุกต์ อุ่นอบ ผบ. มทบ.15/ผอ.ศบภ.มทบ.15 จัดกำลังพล ชุด จอส.พระราชทาน.มทบ.15 จำนวน 25 นายให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่ หมู่บ้านโชคบุญมี ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

นำกำลังช่วยกรอกกระสอบทราย เพื่อทำแนวกันน้ำ ป้องกันความเสียหายจากน้ำหลากและน้ำรอการระบาย นำอาหารและน้ำดื่ม แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ร่วมกับจนท.อ. ชะอำ,ปภ.จ.เพชรบุรี, เทศบาลเมืองชะอำ,ตชด., กู้ภัยทางหลวง เขตชะอำ

////////////////////////////////////