จ.ราชบุรี/ข่าว มณฑลทหารบกที่ 16 กระทำพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ ทหารกองประจำการ พลัดที่ 2/2558 ที่ปลดประจำการ ประจำ 2561 จำนวน 130 นาย.
และผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบจำนวน 25 นาย……… .ที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ แก่ทหารที่จะปลดประจำการจำนวน 130 นายและผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบจำนวน 25 นาย  ระหว่างเข้ารับราชการทหารซึ่งจะปลดประจำการพลัดที่ 2/2558 ในวันที่ 1 พ.ย.2561 นี้ โอกาสเดียวกัน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 กล่าวให้โอวาทแก่ทหารที่จะปบดประจำการออกไปขอแสดงความยินดีแก่ทหารทุกนายตลอดระยะเวลาที่เข้ามาเป็นทหาร ทุกคนมีระเบียบวินัยและมีมานะในการฝึกวิชาทหารขอให้นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นหูเป็นตาให้กับทางราชการในด้านความมั่นคงของชาติอีกทั้งให้ยึดหลักธรรมเป็นที่ตั้ง ในการดำรงชีพด้วยความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ท้ายสุดขอให้ทุกคนเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัย.

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี