ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่

0
11

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีส่วนราชการให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป นั้น ช่วงเช้าวันนี้ (1 ต.ค. 65) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (ภริยา) เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่ง

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ่มต้นด้วยการสักการะอนุสาวรีย์ช้างเผือก จากนั้น เดินทางไปสักการะพระประธานในวิหารวัดเชียงยืน และเดินทางต่อไปยังประตูช้างเผือก ซึ่งประตูนี้ถือเป็นเดชเมืองตามดวงเมืองเชียงใหม่ ก่อนที่จะเดินทางไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ศาลพญามังราย และวัดเชียงมั่น เพื่อสักการะพระเสตังคมณี พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่พญามังรายอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ซึ่งวัดนร้เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยพญามังราย จากนั้น ได้เดินทางเข้าจวนนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสักการะศาลาพระสิงห์ ศาลพระภูมิ ศาลปู่แดง ย่าเอ้ย และสักการะพระพุทธรูป ณ ห้องพระจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเดินทางมารับตำแหน่งฯ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย นายวรญาณ บุญณราช นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ และนายวีระพันธ์ ดีอ่อน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ นายอำเภอ ให้การต้อนรับ ณ จุดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อย่างอบอุ่น

โอกาสนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้พบปะพูดคุยพร้อมเปิดเผยว่า ตนมีความความตั้งใจที่มาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ยินดีรับฟังปัญหาทุกอย่าง โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้จังหวัดเชียงใหม่ สวยงาม ผู้คนมีความสุข และมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น ยืนยัน “รับฟังทุกปัญหา ดูแลทุกภาคส่วน อะไรที่เป็นปัญหาก็มาช่วยกันแก้ เพื่อให้ชาวเชียงใหม่มีความสุขถ้วนหน้า”

///////////////////////////ขอบคุณ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว-ภาพ
1 ตุลาคม 2565