“รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ มทบ.15 ดำเนินการซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน“ M (Mass) C (Casualty) I (Incident) ซักซ้อมอุบัติเหตุหมู่ 2565 “

0
42

“รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ มทบ.15 ดำเนินการซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน“ M (Mass) C (Casualty) I (Incident) ซักซ้อมอุบัติเหตุหมู่ 2565 “

👇ชมคลิป👇

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.- 16.00 น.โดย พันโท พันธ์ศักดิ์ โสภารัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์ ได้นำทีมแพทย์ และทีมฝ่ายการรักษาพยาบาล ดำเนินการซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน“M (Mass) C (Casualty) I (Incident) ซักซ้อมอุบัติเหตุหมู่ 2565 ”เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง

สำหรับการซักซ้อมแผนปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประเมินความพร้อมของบุคลากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งาน และความพร้อมของโรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์ในการรับมือกับอุบัติเหตุที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากรวมทั้งเป็นการซักซ้อมในเรื่องของการประสานงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ทันท่วงที ผลการปฏิบัติเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย

/////////////////////////////