จันทบุรี/อาสนะวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี จัดแถลงข่าวการเดิน-วิ่งการกุศลเส้นทางสายวัฒนธรรม 3 เชื้อชาติ ผ่านโบสถ์คาทอลิก ที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในประเทศไทย Run for the church 2019

0
159

จันทบุรี/อาสนะวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี จัดแถลงข่าวการเดิน-วิ่งการกุศลเส้นทางสายวัฒนธรรม 3 เชื้อชาติ ผ่านโบสถ์คาทอลิก ที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในประเทศไทย Run for the church 2019

ที่อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี บาทหลวงทรงวุฒิ ประทีปสุจิต เจ้าอาวาสวัดโรมันคาทอลิก พร้อมด้วยคณะกรรมการอาสนะวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ได้ร่วมกันแถลงข่าวการเดิน-วิ่งแข่งขันบนเส้นทางสายวัฒนธรรมผ่านโบสถ์คาทอลิก ที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในประเทศไทย Run for the church 2019 โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมในการแถลงข่าว สำหรับการจัดแถลงข่าวการเดิน-วิ่งแข่งขันบนเส้นทางสายวัฒนธรรมผ่านโบสถ์คาทอลิก ที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในประเทศไทย Run for the church 2019 ในครั้งนี้ เป็นรายการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพผสมผสานกับการเรียนรู้ วิถีชุมชนบนเส้นทางความเชื่อ 3 วัฒนธรรม ไทย จีน เวียดนาม และ 2 ศาสนา พุทธ คริสต์ ผ่านโบสถ์คาทอลิก มุ่งสู่คลองของพ่อ คลองภักดีรำไพ เส้นทางการเดิน-วิ่ง ครั้งนี้ มีโบสถ์คาทอลิกที่ยังคงความสมบูรณ์และสวยงาม เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง แข่งขันมินิมาราธอนในครั้งนี้ เป็นการผสมผสานทางด้านกีฬาเพื่อสุขภาพกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชนท้องถิ่นตลอดเส้นทาง โดยมีระยะ 3 กิโลเมตร 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร โดยจะมีจุดพัก และดูแลบริการนักวิ่งตลอดเส้นทาง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 05.45 น.-11.00 น.โยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเชิงท่องเที่ยว และเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชนท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการท่องเที่ยวตลาดหลังวัดโรมัน และชุมชนท่าเรือจ้าง เพื่อหาทุนบูรณะอาสานวิหารฯ และเพื่อการกุศลหาทุนสนับสนุนศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีอีกด้วย ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่อานะวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล หรือที่ เพจน์เฟสบุ๊ค Run for the church 2019

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก