จังหวัดจันทบุรีจัดงานวันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนคินทราบรมราชชนนี ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย

0
60

จังหวัดจันทบุรีจัดงานวันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนคินทราบรมราชชนนี ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย

วันนี้ ( 29 ต.ค.61 ) ที่โรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราชนุกูล อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจริตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกสมาคมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมกิจกรรม วันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนคินทราบรมราชชนนี ( สมเด็จย่า ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2561 และ มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2561 หลังจากนั้นได้ร่วมกันมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 30 ราย / มอบถุงยังชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย นอกจากนี้ภายในงานมีการให้บริการตรวจสุขภาพ การให้บริการทันตกรรมหน่วยแพทย์ พอ.สว./ นิทรรศการงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การบริการตัดผมและเสริมสวย เลี้ยงอาหารผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ฟรี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก