คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน เขต 10

0
62

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ จังหวัดตราด คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน เขต 10 ประกอบด้วย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ พลเรือเอก รัตนะ วงษาโรจน์ พร้อมด้วยอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และนายวีระ ฤกษ์วานิชกุล นายอำเภอเมืองตราด ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ คณะได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามสอบถามความคืบหน้าของโครงการฯ ณ จุดต่างๆ ดังนี้
– จุดที่ 1 บ้านหนองคันทรง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด เยี่ยมชมโครงการปรับปรุงอาคารร้านค้าชุมชนฯ
– จุดที่ 2 บ้านท่าระแนะ ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยหมู่บ้านนี้ดำเนินโครงการชุมชนนวัตวิถี มหัศจรรย์ธรรมชาติป่าชายเลนท่าระแนะ
ซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คณะฯ ได้รับฟังปัญหาจากประชาชน ในเรื่องพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ถนนเลียบชลประทานชำรุดเป็นอุปสรรคในการขนส่งสินค้าเกษตร ปัญหาการขาดแคลนช่างดำเนินการเขียนแบบและตรวจรับงานโครงการฯ และปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ทำการประมงของชาวประมงพื้นบ้าน