ชัวร์ หรือ มั่วนิ่ม ???? ไข่2ฟองร้อย !!!#

0
22

#ชัวร์ หรือ มั่วนิ่ม ???? ไข่2ฟองร้อย !!!#

ท่านอลงกรณ์ เจ้าตำรับ”เพชรบุรีโมเดล”บอก
“เกษตรกรรุ่นใหม่ขายไข่ฟองละ 50 บาท”

“อลงกรณ์ พลบุตร”ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ.ยิ้มชื่น เกษตรกรมาถูกทาง ดึงภูมิปัญญาท้องถิ่นแปรรูปอาหาร ใช้เทคโนโลยีทันสมัยผสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผัก บนพื้นฐานเกษตรปลอดภัย เกษตรยั่งยืน สร้างรายได้หลายทาง เซอร์ไพรส์ขายไข่2ฟองร้อย

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220909192359918