ชัยภูมิ เครือข่ายครูผู้บริหารโรงเรียนชัยภูมิร้องผู้ว่าสั่งสอบการโยกย้ายไม่เป็นธรรม หลังพบขั้นตอนการดำเนินการอนุมัติพิจารณาโยกย้ายผู้บริหารโรงเรียน ของ กศจ.ชัยภูมิ บางส่วนทำข้าราชการครู รองผอ.เสียโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพ ขัดหลักธรรมาภิบาล ไม่เกิดความเท่าเทียมและได้ความเป็นธรรม!!!

ชัยภูมิ เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 29 ต.ค.61 ขณะที่จ.ชัยภูมิ ได้มีตัวแทนเครือข่าย ข้าราชการครูผู้บริหาร ทั้งจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สาขาชัยภูมิ) ชมรมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ( สพม.30 ) และ ชมรมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สพม.30 ชมรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพม.30

นำโดย นายศราวุธ สิงหาราโท กรรมการบริหาร สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ ประธานสาขา สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สาขาชัยภูมิ) นายปรีชา เคนชมภู ประธานพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สาขาชัยภูมิ) ได้เดินทางเพื่อขอเข้าพบขอความเป็นธรรมในการพิจารณามติที่ประชุม กศจ.ชัยภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 25 ต.ค.61 ที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาอนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (สพม.30) จำนวน 9 ราย

ต่อนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจ.ชัยภูมิ ที่ครั้งนี้ได้มอบหมายให้ทางเครือข่ายตัวแทนข้าราชการครูที่เดินทางมาทั้งหมด ได้นำเรื่องเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมครั้งนี้ผ่านนายดิเรก มีโภคกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ ผ่านถึงนายรณงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

โดยกลุ่มผู้บริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สาขาชัยภูมิ) ได้ยื่นหนังสื่อเพื่อคัดค้านกรณี ที่ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ กำลังดำเนินการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ในส่วนผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (สพม.30) และได้ออกคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ที่ 567/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล (DMC) ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 นั้น

ทางสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สาขาชัยภูมิ) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่พิทักษ์สิทธิให้แก่สมาชิกผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีความกังวลและเป็นห่วงสมาชิกผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้ยื่นคำร้องขอย้ายในครั้งนี้จะไม่ได้รับความเป็นธรรม

จึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาการย้ายให้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการย้ายโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ยื่นคำร้องขอย้ายทุกรายที่ประกอบด้วย

ประการที่ 1.ไม่ให้มีการรับย้ายแทนตำแหน่งว่างทั้งหมดเพราะจะปิดกั้นโอกาสรองผู้อำนวยการโรงเรียน หรือครูที่มีคุณสมบัติ ไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ไม่มีโอกาสได้สอบบรรจุตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ด้วย สพฐ.กำลังดำเนินการสำรวจตำแหน่งว่างที่จะเปิดสอบในเดือน พฤศจิกายน 2561 นี้ และ2. การตรวจสอบข้อมูล DMC นักเรียนควรเสมอภาคตรวจทั้ง ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทั้งหมดไม่เลิกเฉพาะโรงเรียนบางแห่งเท่านั้น ที่เป็นการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม และ3. การพิจารณาการย้ายต้องยึดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด

เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิและให้การบริงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมภิบาล ในกรณีที่ไม่เป็นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทางคณะผู้บริหารคงต้องพึ่งศาลปกครอง

โดยหลังจากนายดิเรก มีโภคกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ ได้รับหนังสือร้องเรียนแล้วได้รับปากผู้บริหารโรงเรียนต่างๆว่าจะเร่งดำเนินการสอบสวนและเชิญผู้กเกี่ยวข้องมารับทราบปัญหาและจะได้รายงานให้นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิโดยด่วนเพื่อเร่งหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนต่อไป หลังยื่นหนังสือของคณะผู้บริหารโรงเรียนต่างๆต่อทางตัวแทนจ.ชัยภูมิเสร็จสิ้นต่างก็พากันแยกย้ายกันกลับไปในที่สุดเพื่อรอฟังผลการดำเนินการตรวจสอบจากทางจ.ชัยภูมิต่อไป////

อรรถดิษฐ์ จันตะเสน จ.ชัยภูมิ รายงาน