ผู้อำนวยการเก้าเลี้ยว พร้อม 2 รองผู้อำนวยการ รร.นครสวรรค์ รับโล่รางวัลดีเด่น จาก ส.บ.ม.ท.

0
40

ผู้บริหารดีเด่น สบมท.

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 31 – สิงหาคม 3 กันยายน 2565
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมี นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมสัมมนา

ในการประชุมมีการประกาศผลผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการดีเด่น พร้อมมอบโล่รางวัลให้กับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการดีเด่นด้วย สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ มีผู้อำนวยการที่รับรางวัลได้แก่ นายก้านตอง เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ส่วนรองผู้อำนวยการที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่ นางธิชาพร ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนนครสวรรค์ และ ดร.พะเยาว์ เหล่าเนตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงานโรงเรียนนครสวรรค์
////
ชาติชาย/นครสวรรค์ 0897039442