ชมรมสายสัมพันธ์สามัญนครสวรรค์กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการประทับใจ

0
160

ชมรมสายสัมพันธ์สามัญนครสวรรค์กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการประทับใจ
เมื่อ วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ได้รับการเปิดเผยจาก นายประสิทธิ์. คันซอทอง ข้าราชการบำนาญอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม ว่าชมรมสายสัมพัน์สามัญศึกษานครสวรรค์ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ได้มีกิจกรรมทัศนศึกษาและการจัดกิจกรรมมุทิตาจิตกับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เกษียณอายุราชการในปี 2565 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2565 ณ ดารารีสอร์ท อ.แกลง จ.ระยอง” จำนวน 3 ท่าน คือ 1.ผอ.ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ (สพม) 2.ผอ.จันทร์เทพ เพชรยิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 3.ผอ.นิทัศน์ อินทร์ฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมรอกวิทยา
ซึ่งการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมมุทิตาจิตให้กับผู้บริหารการศึกษาทั้ง 3 คนที่จะเกษียณในเดือนกันยายน 2565 นี้ปรากฏว่าทุกท่านประทับใจและ ปลื้มปิติ ยินดีในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง