อำลาธงชัยเฉลิมพลทหารกองปลดประจำการ

0
46

#อำลาธงชัยเฉลิมพลทหารกองปลดประจำการ
.พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีการสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล ของทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นหน่วยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 17 กองพันสวนสนามเพื่ออำลาธงชัยเฉลิมพล ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561